Derksen Loopbaancoaching

Neem direct contact op

Hoe is het traject opgebouwt?

Na het (vrijblijvende)oriënterende gesprek, volgt het in-take gesprek. Vervolgens zijn er vijf bijeenkomsten van elk ongeveer twee uur. Afhankelijk van de vraag, kan het aantal gesprekken variëren. De duur van het traject is 3 tot 5 maanden. Aan elk gesprek gaan huiswerkopdrachten vooraf. Deze huiswerkopdrachten worden afgestemd op de cliënt. Onderwerpen als: het maken van een CV, hoe schrijf ik een sollicitatiebrief, en hoe voer ik een sollicitatiegesprek, komen zo nodig kort aan de orde.

Gaat het om een re- integratie traject, dan wordt aan deze onderwerpen uitgebreid aandacht besteed. Het traject duurt dan uiteraard langer en er zijn meerdere gesprekken nodig. Het is een individueel traject, waarin ik het heel belangrijk vind om de cliënt de tijd te geven. De gesprekken worden ruim ingepland. Aan het eind van het traject volgt, indien van belang, een verslag voor de werkgever. Er zijn twee mogelijkheden om vorm te geven aan dit verslag: De cliënt maakt in samenwerking met de coach het eindverslag. Een andere mogelijkheid is dat er een afsluitend gesprek plaats vindt met werkgever, cliënt en coach.